Het boerenbedrijf

In Wekerom, omgeven door natuurgebieden van Stichting Het Geldersch Landschap& Kasteelen vinden we de boerderij van Bart Boon. Net als vele boerenbedrijven is het al meerdere generaties in de familie. “In ieder geval vier generaties, misschien nog wel langer” zegt Bart, die zelf al meer dan 40 jaar boert. Hij heeft er nooit aan getwijfeld om het stokje over te nemen. Ik vind het leuk om eigen baas te zijn en in samenhang met de natuur beesten te houden.”

In een ver verleden was het een gemengd bedrijf met varkens, kippen en koeien. Tegenwoordig lopen er alleen kalveren en enkele runderen. In 2006 is de overstap gemaakt naar een biologische bedrijfsvoering. “Met hoe ik in het leven sta, wilde ik de manier van werken veranderen. Anders met de natuur omgaan en meer dierwelzijn.” Samen met 4 andere personen zorgt Bart voor de dieren en het beheer van de weiden.

De dieren

De kalveren haalt Bart op bij biologische melkveehouders uit Nederland. Zo maakt hij niet te veel kilometers, wat beter is voor het dier en voor de footprint. Melkveehouders behouden vaak de vaarskalfjes (de dames) voor de melkproductie. De stiertjes zijn op melkveebedrijven overbodig. Het zijn allemaal dubbel-doel rassen, dat wil zeggen dat ze goed melk kunnen produceren maar ook goed vlees hebben. “Biologische melkveehouderijen kiezen bewust voor dubbeldoel-rassen zoals MRIJ en Blaarkop, juist omdat dan ook de stieren nog een doel gaan krijgen”, licht Bart toe.

De jongste kalveren verblijven op een extra locatie in de buurt. Daar liggen ze heerlijk op stro en krijgen de allerjongsten nog melk. Als ze ouder zijn en gewend zijn aan vast voer, verhuizen ze naar de boerderij in Wekerom. Daar krijgen ze uitsluitend biologisch geteeld voer zoals gras, maïs, gerst, erwten, bonen, voederbieten en aardappelen. “Door het gebruik van gevarieerd ruwvoer komen minder problemen met de stofwisseling voor op biologische bedrijven”, weet Bart ons te vertellen. Hij betrekt het voer van eigen percelen, maar ook van Stichting Geldersch Landschap, Nationaal Park De Hoge Veluwe, Kroondomein Het Loo en percelen van Natuurmonumenten.

Bij ons lopen de kalveren niet alleen in de weilanden rond de boerderij maar ook in de naastgelegen bossen. Zo voed ik hun natuurlijke gedrag wat goed is voor de ontwikkeling van het kalf.

De kalveren gaan van half april tot eind oktober lekker naar buiten. “In de weilanden rond de boerderij maar ook in de bossen van Het Geldersch Landschap, ze genieten zo dus veel vrijheid”, voegt Bart toe. Ze hebben ook meer rust en ruimte in de potstal. Bij een potstal moet je denken aan een groot bed van stro. “De potstallen en de weides biedt de dieren mogelijkheden tot rusten, liggen en natuurlijk gedrag, wat gunstig is voor de ontwikkeling van het kalf”, legt Bart uit. Zo is het beter voor het beenwerk en bevordert hun gezondheid en conditie. De dieren worden dus op een natuurlijke manier weerbaarder waardoor geneesmiddelen niet of nauwelijks nodig zijn.

Trots

Het bedrijf van Bart is de enige biologische kalverhouderij in Nederland. Daarnaast onderscheidt het zich door de circulaire werkwijze in samenwerking met de natuurorganisaties. Het voer komt deels van hun percelen en de mest van de boerderij wordt weer aan de natuurorganisaties geleverd. “Zo ben ik gegarandeerd dat de gewassen zijn geteeld zonder chemische bestrijdingsmiddelen en kunstmest.”

Het bedrijf in Wekerom is het toonbeeld van een biologische bedrijfsvoering en is daar ook heel open en transparant in. Zo biedt het de mogelijkheid tot rondleidingen. “Ik hoop van harte dat we binnenkort weer consumenten kunnen ontvangen en hen ons mooie bedrijf en eerlijke verhaal kunnen laten zien.” eindigt Bart zijn verhaal.

Menu